Đối tượng tham gia chương trình ODC-NBT?

Những học viên tham gia chương trình ODC-NBT được chia làm 2 trường hợp: 1. Những người đàn ông bị sinh lý yếu hay xuất tinh sớm, đối tượng này chiếm khoảng 70% số học viên tham gia chương trình ODC-NBT. Đối với những người này thì chúng tôi khuyên […]