Xuất tinh sớm kể chuyện từ xưa đến nay

Trước đây khi tình dục chỉ đơn thuần là truyền giống, xuất tinh sớm là một ưu thế. Tới khi tình dục mang thêm ý nghĩa mới là niềm vui, thì xuất tinh sớm (biểu hiện của yếu sinh lý ở nam giới)  trở thành nỗi khổ tâm của rất nhiều người. Đánh nhanh, rút […]