ODC-NBT có chế độ ưu đãi dành cho sinh viên không?

Thấu hiểu được những khó khăn cho các bạn sinh viên do điều kiện kinh tế bị hạn hẹp và phần lớn  tiền sinh hoạt học tập là do bố mẹ trợ cấp. Chương trình ODC-NBT có chế độ ưu đãi dành cho sinh viên, đối với sinh viên khi […]