Đội ngũ chuyên gia bác sĩ giỏi

Trung tâm tư vấn chăm sóc sức khỏe giới tính, thuộc Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Y Tế, hội tụ những chuyên gia, bác sĩ giỏi trong lĩnh vực nam học và những nhà quản lý cấp cao […]