Tại sao ODC-NBT cam kết hoàn trả 100% học phí?

– Vì chúng tôi cương quyết không nhận tiền học phí nếu như không giúp ích gì cho học viên. Chúng  tôi chỉ lấy học phí khi học viên nhận được những giá trị từ chương trình. Học viên tiến bộ và hết hẳn bệnh về xuất tinh sớm. -Chương […]