Yếu Sinh Lý Không Phải Là Chuyện Của Riêng Nam Giới

Ở phụ nữ, sự suy yếu tình dục thường được gọi là lãnh cảm, biểu hiện từ việc né tránh đụng chạm xác thịt đến tình trạng hoàn toàn mất khoái cảm ái ân. Chứng lãnh cảm khá phổ biến. Theo bác sĩ Bie Zin (phụ trách văn phòng tư […]