Thủ tục đăng ký học ODC-NBT như thế nào?

Để làm thủ tục đăng ký tham gia chương trình ODC-NBT rất đơn giản. Bạn có thể hoàn thành học phí và thông báo  lại cho trung tâm qua số Hotline 09696.45151. Khi đó học viên sẽ được cấp Username và password để tiến hành đăng nhập vào website,  chỉ […]