Phương pháp ODC-NBT học như thế nào?

ODC-NBT là phương pháp học trực tuyến trên internet ( trên hệ thống website của trung tâm). Hướng dẫn học viên chế độ Luyện tập cũng như chế độ ăn uống hợp lý khoa học theo giáo trình nghiên cứu và được cấp giấy chứng nhận quyền tác giả của […]