Xuất tinh sớm – Nỗi phiền muộn của đàn ông

Xuất tinh sớm chỉ ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ tình dục của cặp bạn tình chứ không ảnh hưởng đến khả năng có con. ảnh minh họa Sinh lý về hiện tượng xuất tinh còn chưa được hiểu biết thật đầy đủ, cũng chưa biết xuất tinh sớm […]