Tag: Chồng yếu sinh lý phải làm sao

Sự khôn khéo của người vợ có chồng yếu sinh lý rất quan trọng trong giữ lửa hôn nhân
Chồng yếu sinh lý phải làm sao bây giờ?

Theo nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, tình dục chiếm đến 75 % hạnh phúc cũng như sự thỏa mãn trong hôn nhân. Tuy nhiên, có không ít phụ nữ kết hôn nhưng không được “yêu” thương trọn vẹn do chồng yếu sinh lý. Điều đó cũng là nguyên […]